۱۳۹۵ اسفند ۵, پنجشنبه

Israeli soldiers caught in prostitution cycle over economic woes: Report

پلیس پاکستان: در صورت مشاهده‌ افغان‌ها در «پنجاب» به پلیس اطلـاع دهید + سند + فیلمـ

ساختار نظامـ متمرکز منجر به خودکامگی می‌شود و باید به ساختار پارلمانی تغییر کند